Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP.

Raport z pomocy powodzianom w 2010 roku

Tło

W odpowiedzi na niemającą precedensu od 160 lat powódź Fundacja ADRA Polska udzieliła pomocy ofiarom żywiołu mieszkającym w tymczasowych schronieniach na brzegach rzek lub w pomieszczeniach publicznych. Większość z nich, zachęcona przez lokalne władze i organizacje pomocowe, starała się wrócić do normalności po opadnięciu wody. Głównym wyzwaniem, zarówno dla powodzian, jak i organizacji ich wspierających, było sprzątanie i dezynfekowanie zalanych domów. Również ich osuszanie okazało się niezbędne, aby przetrwać surową zimę w Polsce.

Okres realizacji projektu

14 maja, po pierwszym ataku żywiołu, Fundacja ADRA Polska przeprowadziła wstępne rozpoznanie potrzeb. 20 maja natomiast zaczęła udzielać pomoc, początkowo na małą skalę. Główne działania pomocowe fundacja podjęła po 28 maja. Umożliwiły je fundusze przekazane przez ADRA TED. Dystrybucja darów rzeczowych trwała, w odpowiedzi na trzy fale powodziowe, do 20 sierpnia.

Projekt został oficjalnie zakończony 31 października. Fundacja ADRA Polska kontynuuje jednak pomoc w Płocku, nadal udostępniając sześć osuszaczy sfinansowanych przez ADRA TED. Osuszanie domu jest procesem czasochłonnym, zajmującym przeciętnie dwa tygodnie, w związku z tym wciąż istnieje duże zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc. Do 31 października z wypożyczanych przez ADRA Polska osuszaczy skorzystało łącznie 48 rodzin. To dla nich znaczące wsparcie.

Źródła finansowania, partnerzy w realizacji projektu

Konieczną interwencję sfinansowały głównie cztery krajowe biura ADRA TED: ADRA TED, ADRA Dania, ADRA Norwegia i ADRA Wielka Brytania. Łączna kwota wsparcia wyniosła 12 500 USD (zgodnie z budżetem wstępnej pomocy określonym wewnątrz sieci ADRA). Fundacja ADRA Polska celem zebrania środków pieniężnych niezbędnych do udzielenia wstępnej pomocy współpracowała także z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. Uzyskana kwota wyniosła ponad 2 500 USD i została dołączona do pomocy udzielonej przez ADRA TED.

Podczas projektu na rzecz powodzian Fundacja ADRA Polska współpracowała także z Chrześcijańską Służbą Charytatywną (ChSCh). 19 maja fundacja i ChSCh zaczęły kontaktować się z władzami samorządowymi, miejskimi ośrodkami pomocy społecznej oraz mediami celem rozpoznania potrzeb poszkodowanych i koordynacji działań.

Rodzaje działań

Kiedy woda opadła wystarczająco, by rozpocząć prace związane z usuwaniem zniszczeń, ADRA Polska zaczęła pomagać ofiarom powodzi:

  1. pokrywając koszt zakupu i transportu (paliwo) pomocy rzeczowej (przede wszystkim środki czystości) oraz dystrybuując ją, aby ułatwić wstępne porządki
  2. osuszając zalane domy przy użyciu sześciu osuszaczy.

Celem obu działań było ułatwienie ludności dotkniętej powodzią jak najszybszego powrotu do normalności i niedopuszczenie do jej długotrwałego przesiedlenia.

Większość domów była pokryta mułem, który wymagał usunięcia. Dlatego też Fundacja ADRA Polska nabyła: środki czystości (detergenty), narzędzia do sprzątania i podstawowe środki higieniczne (np. mydła) oraz przeprowadziła ich dystrybucję wśród wysiedlonych rodzin. Wartość środków czystości przekazanych do każdej z tych rodzin wynosiła około 90 zł.

Środki czystości trafiły do następujących miast: Konin (zakupione ze środków ADRA Polska, rozdysponowane przez ChSCh), Tarnobrzeg i Gorzyce (dla 200 os.), Jasło (dla 560 os.), Puławy (dla 480 os.), Bogatynia i Leśna (dla 560 os.).

Osuszacze kupione przez Fundację ADRA Polska zostały wypożyczone powodzianom w Płocku. Ponadto fundacja zorganizowała transport osuszaczy należących do ChSCh do Tarnobrzega i Sandomierza (dwie sztuki) oraz pokryła koszt transportu (paliwo) pomocy ChSCh przekazanej do Sandomierza.

Liczba beneficjentów pomocy wygląda następująco:
  • Pomoc rzeczowa – 2 079 osób
  • Pomoc w osuszaniu budynków (Płock) – 48 gospodarstw domowych (zrealizowane do 31 października)

Raport finansowy:

Wpływy
Źródła otrzymanej pomocyPLN
ADRA Dania, ADRA Norwegia, ADRA TED, ADRA Wielka Brytania42 039,39
Fundacja ADRA Polska8 942,97
Odsetki0,24
Suma zebranych pieniędzy50 982,60
Wydatki
Rodzaje poniesionych wydatkówPLN
Zakup środków czystości itp.42 682,02
Osuszacz x 66 258,60
Transport1 080,21
Koszt wsparcia (ogólny)961,77
Wydatki suma50 982,60

Przewiń w górę ^

Zgłoś uwagę do strony

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij